Ingen treff


Grønnslekten : med stort og smått de siste 500 år ifølge opptegnelser og undersøkelser foretatt av Ebbe Grønn sr. (1871-1957) Levanger by og H. Nic. Grønn (1939-200) siste bidrag 20. juli 2000