Fagopplæring i bedrift : 2020-2022Bok Bokmål 2020

Oppdaterer

Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Heftet skal dekke både lærlingens og lærekandidatens behov for informasjon om grunnleggende spørsmål fra starten av og gjennom hele læretiden. Rettigheter og plikter beskrives. Samtidig synliggjøres også bedriftens ansvar som læreplass. Heftet er derfor også nyttig for fagopplæringskontorene, instruktører og veiledere.
Utgitt
Oslo : Pedlex , 2020
Opplysninger
Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold. Heftet skal dekke både lærlingens og lærekandidatens behov for informasjon om grunnleggende spørsmål fra starten av og gjennom hele læretiden.Rettigheter og plikter beskrives. Samtidig synliggjøres også bedriftens ansvar som læreplass. Heftet er derfor også nyttig for fagopplæringskontorene, instruktører og veiledere.
Emner
Dewey
331.25 . - 331.25922 (hovednummer)
ISBN
978-82-8372-204-8 (heftet)

Bibliotek som har denne