Ett treff

Ord i tittel: du ska våttå kor du kjæm ifra