Bergen kommune : kommuneplanens arealdel 1995-2007 (2015) : arealbruk i Grøntplanens vurderingsområder


Rådmannen i Bergen
Kart Bokmål 1995

Oppdaterer

Utgitt
Bergen : Rådmannen , 1995
Omfang
1 kart : kol.
Opplysninger
Kartgrunnlag: Oversiktskart Bergen (OKB)
Geografisk emneord
Dewey

Bibliotek som har denne