Årbok for Namdalen 1966Bok Bokmål 1966 · Lokal

Oppdaterer

Medvirkende
Jæger-Leirvik, P. (redaktør)
Namdal historielag (utgiver)
Utgitt
S.l. : [S.n.] , 1966
Omfang
126 s. : ill.
Opplysninger
Albert Eggen : Landbruket i Namdalen ved århundreskiftet. S.21 . - Albert Strøm : Litt fra gammeltida i Salen. S.43 . - Anders Pedersen : Sjømannsminne frå Leka. S.85 . - Arne Nakling : Barne- og ungdomsminne frå kring 1900. S.46 . - Einar Jørum : Geitfjellet. S.68 . - Fredrik Løvsjøli : Jakt og fangst i Nordli i eldre tid. S.57 . - H. R. : To bjørnehistorier fra Klinga. S.83 . - Innhold : Jørn Sandnes : Lensmann Jørgen Johs. Havig. S.3 . - J. O. Skarland : Johan Fredrich von Lehren Boch. S.37 . - Johs. Olsen-Gjeset : Minner fra Jøa i gamle dager. S.72 . - Jon Smines : Gamle dialektord i Namdalen. S.64 . - Leka Bygdemuseum. S.90 . - Martin Bjerken : Gammel-Pål. S.77 . - Nils Hallan : Emaomnen på Solsem. S.86 . - Olav Flotten : Minneord om Jakob Bjerke. S.62 . - Olav Flotten : Utskiftingsformann Halvdan Romstad. S.13 . - Olav Rosendal : Vidjer. S.71 . - P. J.-L. : Lokalhistorisk samarbeid mellom Jæmtland og Trøndelag.S.96 . - P. Jæger-Leirvik : Namdalske komponister IV. Brede Aglen. S.19 . - P. Jæger-Leirvik : Samisk jakt, fangst og fiske i eldre tid. S.34 . - P.Jæger-Leirvik : Tre ganger til fots med handvogn og småborn frå Gausdal til Namdalen. S.64 . - Prost Michael Nissen Luytkis : Topografisk beskrivelse over Kolvereid prestegård. S.49 . - Sander Ledsåk : Kongen kommer! S.80 . - Sigurd Krekling : Karl Haldorsen. S.93 . - Sigurd Krekling : Namdal fiskeristyre gjennom 100 år. S.9 . - Stefan Sætran : Fartybruk i Folda i gamle dagar. S.65
Emner
Aglen, Brede
Bjerke, Jakob
Boch, Johan Fredrich von Lehren
Bruun, Christopher Arnt , 1839-
Haakon VII VII
Haldorsen, Karl
Havig, Jørgen Johannes
Havig, Jørgen Johs.
Hildrum, Jakob
Hoff, Magne
Kveli, Jens Larsen
Larsen, Pål , 1801
Leka bygdemuseum
Namdal fiskeristyre
Romstad, Halvdan
Skjæraasen, Einar
Spillum, Per
Agder bispedømme - Historie - Årbøker
Aulstad, slekten
Bruun, Christopher, n.prest
Byggeskikker
Elverum
Folkehøgskoler
Folkehøyskoler
Folklore
Gausdal
Glåmdalen
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal-Historie
Gudbrandsdalen - Historie
Hedmark
Hedmark-Historie
Heradsbygda
Kulturhistorie
Kulturhistorie 800-1050
Kulturminner
Lokalhistorie
Lokalhistorie-Hedmark
Moser
Namdalen
Nord-Trøndelag
Oppland
Seterdrift
Stuer
Sør-Trøndelag-Historie
Tynset
Vestre Gausdal
Årbok
Årbøker
Biografier
Bjørnejakt
Båter
Bønder
Dialekter
Emaomnen
Fiske
Flytting
Folkeminne
Foreninger
Geitfjellet
Historie
Jakt
Jøa
Kolvereid
Konger
Landbruk
Lensmenn
Museer
Namdal
Nord-Trøndelag fylke
Salen
Samer
Sjømenn
Vidjer
Kirken - Agder - Historie
Sjanger
Dewey
948.251 . - 274.81 . - 274.8305 . - 948.2 . - 948.24 . - 948.25 . - 948.41 . - 948.42 . - 948.4205 Årb . - 948.423 . - 948.4248

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Årbok for Glåmdalen 1966
redaktør: Håvard Skirbekk ; Årbok for Glå...

Bok · Bokmål · 1967