Gjerpen skole : 1875 - 100 år - 1975


[redaksjonsnemnd: Knut Barland, Ingebret Doksrød, Endre Fyrsto]
Bok Bokmål 1975 · Lokalsamling

Oppdaterer

Fra forordet:

Dette skal være historien om Gjerpen skole gjennom 100 år.

Men det er ikke mulig å skrive om den ene skolen isolert. En rekke vedtak som myndighetene gjør og setter ut i livet, gjelder alle skolene i kommunen.

En har derfor tatt med en god del ssom også gjelde andre skoler, for å få Gjerpen skole på den riktigste plass i bildet.

Historikken er for det meste bygget på skolestyrets og tilsynsnemndas protokoller. Om ikke alt er like interessant, får vi unnskylde oss med ordene til vår store dikter:

"Og skulle det stundom falle litt tørt så er det dog sant og visst".

Samarbeidsutvalget valgte Knut Barland, Ingebret Dokstød og Endre Fyrstro til redaksjonsnemd for et jubileumsskrift. Det er de tre som er ansvarlige for det stoffet som her blir presentert.

Medvirkende
Barland, Knut (redaktør)
Doksrød, Ingebret (redaktør)
Fyrsto, Endre (redaktør)
Utgitt
Skien : Skolen , 1975
Omfang
52 s. : ill., port.
Emner
Sjanger
Dewey

Bibliotek som har denne