Ideologienes århundre : en personlig vandring i det 20. århundrets politiske idéhistorie


Bernt Hagtvet
Tale på CD Bokmål 2011

Tilhører NLB
Vis hos NLB

I Ideologienes århundre blir du kjent med filosofer, ideologer, forskere og aktivister som har preget det 20. århundret. Hagtvet tar oss med på en reise v¨blandt folk som har skapt vårt virkelighetsbilde og formet vår identitet.

Det 20. århundret er den mest voldelige og omskiftelige perioden i menneskehetens historie. Det er en periode preget av kamp og konflikt, både på den politiske arenaen og på slagmarken. Hagtvet skriver om skikkelser som har bidratt til å utløse kraftfulle politiske bevegelser. I dette universet er det både helter som Rachel Carlson, Mahatma Gandhi, Simone de Beauvoir, og skurker som Hitler, Lenin og Stalin.

I 52 konsise portretter forankrer Hagtvet de forskjellige tankeretningene og bevegelsene som har hatt avgjørende innflytelse på den verden vi lever i og vår opplevelse av det politiske.

Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2011
Omfang
10 t. 56 min.
Opplysninger
Det 20. århundret er den mest turbulente perioden i menneskehetens historie. Det er en periode preget av kamp og konflikt, både på den politiske arenaen og på slagmarken. Det var i denne perioden de store ideologiene og tankesystemene for alvor braket sammen, ofte med svært omfattende konsekvenser. Bernt Hagtvet tar her for seg de viktigste politiske ideene og personene i et århundre merket av voldsomme samfunnsomveltninger og grusomme kriger. Bokens korte og konsise kapitler gir en fremragende innføring i det 20. århundrets politiske idéhistorie.
Emner
Dewey
ISBN
978-82-16-10175-9

Bibliotek som har denne